Make your own free website on Tripod.com

Kommentarer Innehåll Sök

Behandlingen
Back Next       

 

Huvudsidan
Dr Yang
TCM
Behandlingen
Kontakt
Länksidan

Behandlingen

När akupunktören ställt diagnos och bestämt vilka meridianer och akupunkturpunkter som skall behandlas, förs de mycket tunna nålarna av rostfritt stål in. Grundregeln är att nålarna placeras i det område där man har ont eller andra besvär. Man kan få bättre effekt om man även placerar några nålar i andra delar av kroppen. Nålen rörs på olika sätt i syfte att framkalla De Qi - en mycket speciell känsla - som på svenska betyder "energin kommer". Denna känsla är svår att beskriva och upplevs olika av varje person. Man kan närmast likna den vid en känsla av tyngd eller spänning. Samtidigt känner akupunktören hur nålen darrar till och vet då att De Qi inträtt. Därefter får man vila, vanligtvis 20-30 min.

Efter behandlingen känner man sig ofta mycket behaglig. Många upplever också att de får en förbättrad sömn. Detta förklaras bl a av en ökad endorfin-produktion. Nålarna stimulerar kroppen via reflex-mekanismer som förmedlas av nervsystemet.

Akupunkturbehandlingen har nu initierat en självläkningsprocess i Din kropp. Behandlingstiden varierar från individ till individ. Långvariga besvär tar naturligtvis längre tid att behandla medan akuta problem kan försvinna efter några få behandlingar. Svåra kroniska tillstånd kan inte alltid botas men för det mesta lindras

Underrubriker

Hur verkar akupunkturen?
Vad kan behandlas?
Kan den vara effektiv?
Visste Du att...
 

Hur verkar den?
Vad kan behandlas?
Kan den vara effektiv

 

Webmaster Lu.Bai@iki.fi
Last modified: 99-08-16 18:01