Make your own free website on Tripod.com

Kommentarer Innehåll Sök

Kan den vara effektiv
Back       

 

Hur verkar den?
Vad kan behandlas?
Kan den vara effektiv

Kan akupunktur vara effektiv även när annan behandling har misslyckats eller ej gett resultat?

Givetvis! Varje medicinskt system har områden inom vilka det fungerar bäst. Akupunktur har visat sig ha mycket god effekt inom de områden där den allopatiska medicinen (skolmedicinen) inte räcker till.

Kroniska smärtor, smärtkontroll, och stressrelaterade sjukdomar är tre exempel på områden där akupunktur har visat sig ha en mycket god effekt.

 

 

Webmaster Lu.Bai@iki.fi
Last modified: 99-08-16 18:05