Make your own free website on Tripod.com

Kommentarer Innehåll Sök

Moxibustion
Back       

 

Traditionell
Icke-traditionell
Elektro-akupunktur
Moxibustion

Moxibustion

Moxibustion innebär en termisk (med hjälp av värme) stimulering av akupunkturpunkter och ingår i själva begreppet akupunktur, Zhen Jiu - tillsammans kallas de båda metoderna för aku-moxi -terapi. En teknik liknande moxibustion har för övrigt använts inom den nordiska folkmedicinen.

Den kinesiska moxibustionen innebär att små koner av örten gråbo (artemisia vulgaris) placeras på specifika akupunkturpunkter och sedan antänds. När konen nästan brunnit ner tas den bort. Ibland används långa, cigarrliknande stänger av gråbo som tänds på i ena änden och sedan hålls strax ovanför punkten. En tredje variant är att använda en speciell nål som har en liten skål upptill, i vilken gråbo läggs och antänds. Värmen leds då genom nålen som stuckits ner i akupunkturpunkten. Moxibustion, som alltså innebär värmetillförsel, används vid olika 'köldsyndrom' och medför en flyktig men intensiv tillförsel av Yang -energi.

 

 

Webmaster Lu.Bai@iki.fi
Last modified: 99-08-16 18:12