Make your own free website on Tripod.com

Kommentarer Innehåll Sök

TCM
Back Next       

 

Huvudsidan
Dr Yang
TCM
Behandlingen
Kontakt
Länksidan

Akupunktur

Akupunktur är en gren av den Traditionella Kinesiska Medicinen (TCM) som praktiserats i Kina under många tusen år. Redan 500 år fvt (före vår tideräkning) skrevs "The Yellow Emperor´s Classic of Internal Medicin" en bok som används än i dag.

Akupunktur innebär att man sätter tunna sterila nålar i specifika punkter på kroppen. Dessa akupunkturpunkter finns placerade längs meridianer där energi, Qi strömmar. Enligt TCM anses cirkulationen av Qi vara kroppens väsentligaste funktion. Sjukdomar och smärtor uppstår vid blockeringar eller obalans i flödet av Qi. Genom behandling av akupunkturpunkterna återställs harmonin i energiflödet så kroppens egna läkningsmekanismer kommer i gång.

Akupunktur är en behandlingsmetod som använts inom den traditionella kinesiska medicinen i tusentals år; till Sverige kom metoden på 1960-talet.

Ordet akupunktur skapades vid slutet av 1600-talet då metoden nått Europa via jesuiter. Det kommer från de latinska orden acus (nål) och pungere (att sticka). Det ursprungliga namnet på akupunktur, Zhen Jiu betyder stick och bränning, och metoden skulle också kunna kallas för 'aku-moxi-terapi'.

Underrubriker

Traditionell kinesisk akupunktur
Icke-traditionell akupunktur
Elektro-akupunktur
Moxibustion
 

Traditionell
Icke-traditionell
Elektro-akupunktur
Moxibustion

 

Webmaster Lu.Bai@iki.fi
Last modified: 99-08-16 18:00