Make your own free website on Tripod.com

Kommentarer Innehåll Sök

Traditionell
Next       

 

Traditionell
Icke-traditionell
Elektro-akupunktur
Moxibustion

Traditionell kinesisk akupunktur

I Kina upptäcktes för länge sedan att stimulering av vissa punkter på huden kunde påverka olika organ och funktioner i kroppen, och att man på det sättet kunde reglera olika störningar. Fram till i dag har ca 2 000 punkter, s k retnings- eller akupunkturpunkter, upptäckts. Av dessa är 360 relativt vanliga i behandling.

Utifrån denna erfarenhet av punkternas verkan sammanställdes teorin om ledningsbanor dem emellan, de s.k. meridianerna. I dessa kanaler flödar Qi, livsenergin. Qi finns överallt i kroppen, men är koncentrerad till meridianerna. Vid akupunkturpunkterna når denna energi kroppsytan och är mer tillgänglig för behandling.

Avsikten med akupunkturbehandling är att påverka energiflödet i kroppen: lösa upp energiblockeringar, leda bort överflöd av energi från vissa områden till områden med för litet energi. Målet är att nå energetisk balans.

De tidigast kända akupunkturnålarna var gjorda av sten eller stickor. Senare användes ben, bambu, porslin och olika metaller som t.ex. guld. I dag brukas framför allt tunna nålar av rostfritt stål med ett litet handtag av koppar. Ibland används också en liten hammare med flera små nålar fastsatta på huvudet.

 

 

Webmaster Lu.Bai@iki.fi
Last modified: 99-08-16 18:16